Klassisk musik

Klassisk musik är en musikgenre, mestadels kopplad till europeisk konst och kultur. Den klassiska musiken skapades när något skulle skapas av högre kvalité än folkmusiken. Det ansågs därför vara mer betydelsefullt för konsten, inte bara idag – men även i framtiden. Klassisk musik i västervärlden och klassisk musik i t.ex. Kina och Indien är helt olika musikgenrer, då länderna har annorlunda historia, kultur och tradition.

Det är inte svårt att se att klassisk musik har format den musik som är populär idag, även om de kan kännas otroligt långt ifrån varandra. Anledningen till varför musiken är så olika då och nu, är för att nyare genrer även påverkat och inspirerat dagens musik rejält, speciellt den musik som uppstod vid 1900-talet. Man kan också kalla klassisk musik för Västerländsk konstmusik.

Vad är klassisk musik?

Klassisk musik är i betydelsen något som har ett kulturellt och konstnärligt värde. Många personer och ljudsättare har olika perspektiv och beteckningar på vad klassisk musik är. Klassisk musik och klassicism har två olika betydelser. Klassisk musik handlar om just det som står i denna text. Klassicism är en stilistik. När man pratar om klassisk musik hittar man likadana musikinstrument som finns i en symfoniorkester eller en stråkkvartetter, men även sång, kör, piano, harpa, orgel och andra instrument kan användas.

Olika epoker inom klassisk musik

Några epoker som klassisk musik visat sig inom är:

Renässansen

Barocken

Wienklassicismen

Romantiken

Impressionismen

Expressionismen

Modernismen

Musikhistoria

Musikhistoria förknippas med att studera klassisk musik, mestadels då västerländsk klassisk musik. Musikhistorien är oftast uppdelad i olika delar eller epoker. Det kan ta lite tid att komma in i den klassiska musiken, men när man väl gjort det kan en helt ny värld av musik öppna sig.

Konstmusik

Musiken som ett konstbegrepp börjades vid 1700-talet att jämföras med andra konststilar som arkitektur, måleri och poesi. Det var här som konstmusiken växte fram och när konst började ses som en beteckning av kvalité.

Konstmusik används mest för att beskriva den musik som inte är lika traditionell som västerländsk klassisk musik. Konstmusik har oftast kännetecken av seriös, lärd eller formell musik, eller genre. Termen pratar om blandade musikaliska trender och traditioner, bland annat den skriftliga, den teoretiska och den strukturella musiktraditionen.

Termen används oftast när man pratar om den västerländska klassiska musiken. Den klassiska musiken har flera kulturer i hela världen och ser olika ut beroende på var i världen du befinner dig. Konstmusik handlar mer om klassisk musik med en mer formell stil, tillsammans med dekonstruktion, efterfrågan och kritik från den som lyssnar. Det finns vissa västerländska klassiska kompositörer som använt sig av indiska ramar.

Klassiska kompositörer

Några berömda kompositörer inom klassisk musik är till exempel Joseph Haydn, Ludwig van Beethoven, Antonio Lucio Vivaldi och Wolfgang Amadeus Mozart. Joseph Haydn är en av de största kompositörerna inom Wienklassicismen. Hans mest spelade verk var London symfonierna och komponerades mellan år 1791 och 1975.

Ludwig van Beethoven verkade under klassicismen, men också romantiken. Det var Beethoven som förlorade mycket av sin hörsel under hans populäraste tid, men trots att han blev döv fortsatte han att komponera. Wolfgang Amadeus Mozart är också väldigt populär inom klassisk musik och var pianist, violinist och tonsättare. Han har fler än 600 olika kända verk.