Vad är en stråkkvartett?

En stråkkvartett är en ensemble som oftast är bildad av en cello, en viola och två stycken violiner. Musiken är en form av kammarmusik. Du hittar oftast stråkkvartetter inom klassiska musikgrupper. Du kan se gruppen ungefär som rockens musikband med gitarr, bas och trummor, men för klassisk musik istället för det moderna musikband vi ser idag.

Violen, eller fiolen, tillhör stråkinstrument. Detta är en av de vanligaste instrumenten inom musik och har varit detta sedan 16-1700 talet, speciellt inom folkmusik och klassisk musik. Det djupaste instrumentet i violin gruppen är Cellon, som även här är ett stråkinstrument. Viola är också ett stråkinstrument och spelas ungefär på samma sätt som man spelar fiol. Strängarna är dock längre på en viola och har en grövre och tyngre stråke. 

Det är oftast den första violinisten som är ledare och som kallas primarie. Detta gäller dock inte alla ensembler. Några berömda och populära stråkkvartetter är Mozart, Beethoven, Haydn, Schubert, Bartok, Sjostakovitj och Wilhelm Stenhammar. 

Gruppen i en stråkkvartett

En duktig stråkkvartett brukar oftast kunna kommunicera utan att använda ord. Det kan handla om blickar eller gester som de ger varandra. Genom att lyssna på denna kommunikation som de har, lyckas de tillsammans skapa ljud. Hela gruppen skapar därför något som kan kännas väldigt levande.

Vi kan även hitta många former som modifierat stråkkvartetten. Mozart använde sig till exempel av två violas i sin stråkkvartett, medan Schubert’s innehöll två cellos. Boccherini skrev även vissa uppträdanden med ett femte instrument, vilket var en dubbelbas. Många kammarmusik grupper kan ses som en modifikation av stråkkvartetten. 

Stråkkvartetten ses som en av de renaste musikstilarna och består av strukturerade symfonier i rätt ordning och rörelse. Det är violerna som spelar melodin och de högre tonerna. Cellon ta hand om den djupare rytmen. En orkester och en stråkkvartetter är olika eftersom en stråkkvartetter har större frihet att uttrycka sig, även om de båda har väldigt liknande ljud. 

Historien om stråkkvartetter

Det var under den klassiska perioden som stråkkvartetten började få blickar på sig. Vid denna tid var artister intresserade att skapa en minimalistisk känsla av musiken och som samtidigt fokuserade på uttryck och kommunikation. De ville framställa ett ljud som inte var lika stort och mäktigt som en orkester, men som fortfarande var underhållande. 

Detta gjorde att musiken lämnade det som var socialt acceptabelt bakom sig och en ny genre av musik skapades, som skulle finnas i årtionden framåt. För att bra musik ska höras från en stråkkvartetter, skapar kompositören en konstverk med olika typer av ljud från instrumenten som används. Dessa spelar harmoniskt med varandra och varje individuellt instrument komplimenterar resterande ljud.