Vad är opera?

Opera är en musikstil som innehåller en form av teater där musiken har en ledande roll som sjungs av sångarna. Det är dock inte samma sak som en musikteater. Opera är oftast ett samarbete mellan en kompositör och en librettist, tillsammans med artister och konst som skådespeleri, scenkläder och ibland dans eller balett. Uppträdandet sker oftast på en operascen, i ett operahus.

Operans historia 

Operor har varit populärt i många år. Tillsammans med en orkester eller en mindre musikalisk grupp som en stråkkvartett, eller liknande ensembler. Sedan 1800-talet har de även blivit ledda av en konduktör. Opera är en stor del inom den Västerländska klassiska musiktraditionen. 

Opera finns idag i många olika genrer, även om det originellt var förstått att uppträdandet använder sig av sång istället för musik. Genren kom originellt från Italien i slutet av 1500-talet och spred sig snabbt till resten av Europa. 

Kända kompositörer 

Heinrich Schutz från Tyskland, Jean-Baptiste Lully från Frankrike och Henry Purcell i England har alla hjälpt till att etablera deras nationella traditioner under 1800-talet. Vid 1900-talet var det den Italienska operan som dominerade Europa, förutom i Frankrike. Detta attraherade utländska kompositörer som t.ex. George Frideric Handel.

Det var under tredje halvan av 1800-talet som vi såg Bel Canto stilen bli populär, med Gioachino Rossini, Gaetano Donizetti och Vincenzo Bellini som alla skapade verk som fortfarande kan ses på idag. Det var i slutet av 1800-talet guldtiden för operetter, med kända operor från Giuseppe Verdi i Italien och Richard Wagner i Tyskland. Några kända operor genom tiderna är ”Figaros bröllop”, ”Carmen” och ”Trollflöjten”.

Opera och dess epoker

Dafne av Jacopo Peri sägs vara den tidigaste kompositionen som räknas in som opera. Den skrevs runt år 1597, mestadels med inspiration av en cirkel av litterära Florentine humanister. Dafne försökte även få tillbaka en klassisk grekisk drama, som en del av att återföda antika karaktärer av Renässansen.

Det var under den grekiska epoken som många uppträdanden började innehålla drama. Det fanns även tecken på opera-liknande uppträdanden under Medeltiden, mestadels då med bibliska motiv. Det var dock under renässansen som ett antikt sångspel började skapas på riktigt. Det var här som teaterhus byggdes tillsammans med det första officiella operahuset. 

Det var runt 1800-talet som mer parallella traditioner inom opera började blandas i västra och centrala Europa, speciellt i Bohemia och Ryssland. Vi såg under 2000-talet många experiment där opera och modern musik blandades, såväl inom serialism och antonialism med Arnold Schoenberg och Alban Berg. 

Inom Neoclassicism hör vi Igor Stravinsky och inom Minimalismen John Adams och Philip Glass. När radio och TV introducerades för kommersiellt bruk, började operor uppträda och även skrivas just för dessa medier. Idag kan vi se många operahus som levererar hög definierade videosändningar av deras uppträdanden på biosalonger över hela världen. Sedan år 2009 började hela uppträdanden bli möjliga att ladda ned, eller titta på via en live-stream.